Suchá ražba - slepotlač


Slepotlač je technika reliéfnej ražby. Vykonáva sa tlačovou raznicou bez farby  do vizitky z  kvalitného papiera. Svadobné oznámenia sa razia sa pomocou protitlaku ručne alebo strojovo na kníhtlačiarskom lise.
Spôsoby slepotlače:
-narazenie raznice do oznámenia, obraz je  vtlačený do papiera
-náročnejší slepotlačový efekt je docielený  pomocou dvoch
razníc, ktoré tlačia na papier z oboch strán a umožnia tak logu vystúpiť z oznámenia.
-najnáročnejším typom je 3D ražba oznámenia, kde  už ražba nie je len plošne vystúpená, alebo zatlačená, ale každá časť ražby má  rôznu výšku u vystúpeného efektu.
Táto ražba môže byť skombinovaná aj s termoražbou. Na tento spôsob tlače je nutné vyrobiť raznicu, čiže  oznámenia so suchou ražbou sú aj finančne náročnejšie.