Kníhtlač


Kníhtlač je klasická metóda tlače, kde sa tlačiarenská farba nanáša na tlačový štoček a následne sa štoček otlačí na svadobné oznámenie. Výhodou je  možnosť vytvárania  plastických efektov, ktoré sa dajú docieliť nastavením tlaku kníhtlačového stroja. Písmo je vtlačené pod  tlakom do papiera. Táto technológia dodá tlačovine tradičný a veľmi luxusný vzhľad. Je možné dosiahnuť podobný efekt ako oceľotlač. Na tento spôsob tlače je nutné vyrobiť štoček, čiže vizitky sú aj finančne náročnejšie.